Opschorten Kienen vanaf zondag 4 oktober

29 september 2020

Helaas hebben we het Covid-19 virus in Nederland nog niet onder controle en zijn er m.i.v. 29 september opnieuw extra beperkende maatregelen door het kabinet afgekondigd.

Dit betekent dat ook het Kienen op de zondagavond in Son en Breugel tot nader bericht helaas niet door gaat. Zodra het Kienen weer mogelijk is berichten we u daar over via de website, lokale pers en social media.

Hervatting Kienavonden

6 september 2020

Kienmaster Jan haalt kienmachine uit het vet en hervat kienavonden

Al tientallen jaren organiseert Harmonie Pro Honore et Virtute de wekelijkse kienavond in het Vestzaktheater, waarbij Jan van Gerwen al jaren de vaste kienmaster is. Iedere zondagavond, klokslag half 8, beklom hij het podium en begon hij met het omroepen van de kiengetallen. Na 8 maart van dit jaar moest er noodgedwongen worden gestopt; het coronavirus had in Nederland zijn intrede gedaan en alle activiteiten werden met onmiddellijke ingang stilgelegd.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, neemt Jan op zondag 6 september weer plaats op het podium achter zijn elektrische kienmachine om de getallen weer om te roepen tijdens de eerste ‘proef-kienavond’.

Meer informatie over het kienen is te vinden op de website:https://www.superkieneninson.nl

 

Yes, we mogen weer repeteren

18 juni 2020

Onlangs is het KNMO-protocol voor het repeteren in groepsverband goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Het landelijk protocol schrijft wel een groot aantal spelregels voor waar we ons aan te houden hebben. Dit protocol is inmiddels beweekt, afgestemd met het Vestzaktheater en door de gemeente Son en Breugel goedgekeurd. Ook zijn alle PHEV-ers via de mail geinformeerd hoe we de repetities weer hervatten.

De slagwerkorkesten zijn gestart op 12 juni, het Samenspeelorkest op dinsdag 15 juni en op 18 juni volgende de Opleidingsharmonie en het Harmonieorkest. Vanmwege de omvang en de ruimte in het VZT zal het Harmonieorkest voorlopig in 2 groepen repeteren, elk voldoende om te repeteren als mini-orkest.

Het zal best even wennen zijn om te repeteren met alle regels van het protocol. Het protocol biedt ook niet voor alle praktische zaken die we tegen komen een pasklare oplossing. Dus ook hierbij geldt: gebruik je gezonde verstand, let goed op jezelf en mede-muzikanten en maak vooral weer met veel plezier samen muziek.

Mocht je het protocol nog eens willen nakijken, kun je dat ook doen via deze pagina op de PHEV website

Individuele fysieke muzieklessen weer mogelijk

26 mei 2020

Op 28 april 2020 is door minister Van Engelshoven van OCW gesteld dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Als reactie daarop hebben wij een plan van aanpak met voorgesteld protocol bij de gemeente Son en Breugel ingediend om weer te kunnen starten met de muzieklessen in de vertrouwde fysieke vorm. Vrijdag 15 mei hebben wij hier goedkeuring voor ontvangen.

Dat betekent dat wij vanaf maandag 18 mei weer gestart zijn met de individuele muzieklessen in het Vestzaktheater, en bij docenten thuis, voor leerlingen tot en met 12 jaar. Het protocol wat we hier met z'n alle naleven is verstuurd naar alle leerlingen en docenten en is terug te vinden op https://phev.nl/reglementen-en-formulieren. Inmiddels hebben we ook toestemming om leerlingen vanaf 13 jaar vanaf 1 juni fysieke muzieklessen te laten volgen. 

Nog niet alle docenten verzorgen al per de genoemde dat de lessen fysiek. Voor alle muzieklessen geldt dat leerlingen afspraken maken met hun docent op welke momenten en waar ze les krijgen. Voor details zie het protocol.

We houden de richtlijnen van de diverse instanties in de gaten en zullen het protocol waar nodig aanpassen. En in alle gevallen benadrukken we: gebruik je verstand in het omgaan met elkaar, zoals we dat de afgelopen maanden hebben aangeleerd.

Corona Maatregelen verlengd t/m 19 mei

24 april 2020

Maatregelen i.v.m. Corona-virus verlengd t/m 19 mei.


Afgelopen dinsdag zijn de afgekondigde maatregelen verlengd t/m 19 mei. De aangekondigde verruiming voor onderwijs voor basisschoolleerlingen en sport voor jongeren t/m 18 jaar geldt helaas niet voor de amateurmuzieksector.

Voor PHEV betekent dit concreet dat de huidige situatie voort duurt tot zeker 19 mei. Alle fysieke lessen, repetities, optredens en andere activiteiten gaan tot 19 mei niet door.

Hoe graag we ook hadden aangekondigd dat fysieke muzieklessen en mogelijk ook repetities voor de jeugdorkesten weer mogelijk zouden zijn, het is helaas nog niet toegestaan. 

Achter de schermen werkt de KNMO, samen met andere organisaties in de cultuursector i.o.m. de beleidsmakers in Den Haag aan protocollen om onze muziekhobby op korte termijn weer mogelijk te maken. Zie de website van de KNMO voor een nadere toelichting van de Corona-maatregelen voor de amateur-muzieksector.

Gisteren heeft de KNMO ook besloten om alle concoursen voor 2020 af te gelasten. Voor het Harmonieorkest betekent dit dus geen deelname aan het concours dit jaar. 


 

Corona maatregelen verlengd t/m 28 april

8 april 2020

Maatregelen i.v.m. Corona-virus verlengd t/m 28 april.


Het Coronavirus blijft ons allen in een greep houden. Ieder van ons wordt er op de een of andere manier door geraakt. Als (groot)ouder, als kind, als werknemer of werkgever, als scholier of student, als ondernemer, als mantelzorger, als vrijwilliger, als muzikant, docent of dirigent.

Op 31 maart heeft het kabinet besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen. Dit bovenop de maatregel dat evenementen met vergunnings- of meldplicht tot 1 juni verboden zijn. Ook de KNMO schaart zich achter deze maatregelen en het Vestzaktheater is gesloten.

Voor Harmonie PHEV betekent dit dat onze repetities van de muziekgezelschappen, de fysieke muzieklessen, de optredens, en alle overige samenkomsten, zoals ook het kienen, tot en met 28 april 2020 niet door gaan. 

Daarnaast hebben de maatregelen ook gevolgen voor activiteiten die nà 28 april gepland staan. Of, en de wijze waarop deze doorgaan, beraden we ons als bestuur nog in overleg met betrokken dirigenten, docenten, organiserende commissies en andere betrokkenen. Het volgende is nu wel duidelijk:
- Het Lenteconcert van de Opleidingsharmonie en de (Leerling)Percussiegroep op 17 mei gaat niet door.
- Het schoolpleinconcert op 18 juni gaat niet door.
- De theorie en praktijkexamens plannen we in de 2e helft van 2020.

Ook nu geldt dat de landelijke en aangekondigde maatregelen en adviezen in beweging zijn. Mochten er aanleidingen zijn om onze maatregelen opnieuw aan te passen, of te verlengen, dan horen jullie dat via de mail, website en social media. 

Aanvullende Maatregelen Corona-virus

14 maart 2020

Harmonie PHEV last t/m 06 april alle activiteiten ivm Corona-virus af 

Op basis van de nationale maatregelen van donderdag 12 maart  en adviezen van de KNMO hebben wij als PHEV-bestuur besloten om ook onze maatregelen aan te scherpen.

Met ingang van heden gaan al onze activiteiten niet door. Dit geldt in ieder geval t/m 06 april. Dus geen repetities, uitvoeringen en lessen. Ook het Kienen vervalt.

Mochten er de komende periode aanleidingen zijn om onze maatregelen opnieuw aan te passen, of te verlengen, dan publiceren we dat op onze website en social media.

Maatregelen Corona-virus

11 maart 2020

Harmonie PHEV last activiteiten ivm Corona-virus af.

Vanwege het Corona-virus en het advies om ook het aantal sociale contacten te beperken, hebben wij als PHEV-bestuur besloten om een aantal maatregelen te nemen.

 

De volgende activiteiten gaan niet door:

-       De repetities van de muziekgezelschappen (Harmonieorkest, Opleidingsharmonie, Samenspeelorkest en de 3 slagwerkgezelschappen) t/m dinsdag 17 maart.

-       Het Kienen op zondagavond 15 maart.

 

Voor de muzieklessen geldt als volgt:

-       De muzieklessen gaan door zoals gepland, tenzij:

-       Een docent, of leerling aangeeft dat hij/zij door gezondheidsklachten de lessen wil laten vervallen. Ons verzoek is om dit onderling duidelijk te communiceren. Aangeven van de vervallen les geschiedt door de docent of leerling zelf.

 

De landelijke en provinciale aangekondigde maatregelen en adviezen zijn volop in beweging. Dat zal de komende dagen niet anders zijn. Wij houden dit nauwgezet in de gaten. Volg daarom de berichtgeving op onze website en sociale media in hoeverre we ook maatregelen nemen voor de periode na 17 maart.

 

Wij betreuren het dat een deel van onze activiteiten niet doorgaan, maar vinden de gezondheid van jullie allen en het publiek van groter belang dan het laten doorgaan van de activiteiten.

2 Geweldige Concerten "De Kerstherberg"

15 december 2019

Donderdag 12 en zaterdag 14 dec heeft het Harmonieorkest 2 prachtige Kerstconcerten "De Kerstherberg" uitgevoerd t.b.v. de dagbesteding van Archipel zorggroep locatie Berkenstaete in Son en Breugel. Herbergier Henri Jansen heette bij beide uitverkochte voorstellingen het publiek welkom in de Kerstherbrg. Mooie muziek, verrassende solo's van Maaike Filmer op hobo en een gevoelige vertolking van "Gabriella's Sang" door Judith Bauwens. Met de zwaar kopersectie vanaf de balustrade van Berkenstaete en het gelegenheidsensemble van 5 dwarsfluiten zaten de concerten vol muzikale verrassingen. Tijdens het concert in Berkenstaete werd Wil van der Zanden speciaal in het zonnetje gezet met het uitreiken van de vergulde speld van de KNMO vanwege 40-jaar muzikant bij PHEV.

Aan het einde van het concert konden we van de opbrengsten een cheque van € 1.400,- uitreiken aan de dagbesteding Berkenstaete. "Een geweldig inititiatief waar we voor onze bewoners weer veel geluksmomenten kunnen geven" Aldus Desiree Tomassen. Wij danken Berkenstaete voor de enorme gastvrijheid en medewerking voor de organisatie van deze concerten. Mooi om zo met muziek mensen in ons dorp te verbinden. 

Malletgroep op weg naar concours in Middelrode

27 oktober 2019

Op zondag ochtend 27 oktober 2019 heeft de Malletgroep van Harmonie Pro Honore et Virtute een uitwisselingsconcert uitgevoerd in ‘De Moerkoal’, het plaatselijke gemeenschapshuis van het Brabantse Middelrode. De uitvoering is gegeven samen met malletgroep TOG uit Berlicum, ook onder leiding van Patrick van den Heuvel en Slagwerkgroep Excelsior uit Oploo onder leiding van Paul van Lokven. Het uitwisselingsconcert werd geopend door malletgroep TOG bestaande uit zes enthousiaste slagwerkers die in totaal drie nummers ten gehore brachten. Een prachtige opening van het concert, zeker aangezien dit het eerste optreden van deze jonge malletgroep was.

Na deze opening was het de beurt aan de Malletgroep van PHEV waarbij zij drie stukken van concoursniveau brachten. Een bewuste keuze van dirigent Patrick van den Heuvel “Zo ervaren de slagwerkers wat het instuderen en perfectioneren van muziekstukken voor een concours inhoudt”. Dit in verband met het plan van deze Malletgroep om in 2022 zelf op concours te gaan. Een ambitieus plan waar dus nu al hard en in groot vertrouwen aan gewerkt wordt. Bovendien gaan aanstaande 30 november twee slagwerkers van de Malletgroep op voor hun C-diploma Melodisch slagwerk. Voor dit examen hebben zij speciaal het stuk “Supermario” ingestudeerd, dat ze ter voorbereiding op het examen ook tijdens dit optreden met groot succes hebben laten horen. In hun deel van het concert opende de Malletgroep van PHEV met “Feniks Rising” met aansluitend “The Hobbit”. Na de verrassende slagwerkuitvoering van “Supermario”, gebracht door het slagwerkduo Ewoud Meertens en Wouter Vogels, sloot de Malletgroep af met de “Atlantis Saga”.

Na een korte pauze voor het ombouwen van het podium heeft de slagwerkgroep Excelsior het concert afgesloten. Excelsior bestaat uit een groep jonge slagwerkers die onder leiding van Paul van Lokven een aantal ritmische stukken hebben gebracht.

Ben je slagwerker of wil je een keer kennis maken met slagwerk? Kom gerust eens langs bij een repetitie van Harmonie Pro Honore et Virtute in het Vestzaktheater. De slagwerkers repeteren op vrijdagavond met eerst de jeugd van de twee percussiegroepen (van 18:00 tot 19:15 uur) en daarna de Malletgroep (van 19:30 tot 21:00 uur). We zien je dan graag en vertellen je alles over de mogelijkheden. Uiteraard kun je naast de repetities ook lessen volgen van gediplomeerde slagwerkdocenten. Kortom binnen de Harmonie van Son en Breugel is er volop keuze hoe en wanneer je wil kennis maken. Wil je meer weten, kijk dan op de website www.phev.nl of stuur een bericht naar opleidingen@phev.nl.

Pages