Commissies en functionarissen

Naast het bestuur zetten vele vrijwilligers zich in voor en binnen de Harmonie. Zie hier een actueel overzicht van de vaste commissies en PHEV-functionarissen. Naast deze vaste commissies zetten we regelmatig tijdelijke commissies in voor de organisatie van een bepaald concert of evenement.

 

Muziekcommissie Harmonieorkest

De muziekcommissie heeft als doel dat het Harmonieorkest van Pro Honore et Virtute bij optredens volledig bezet en tijdig over de juiste muziek beschikt. De muziekcommissie adviseert dirigent over het muziekrepertoire en orkestbezetting en informeert de muzikanten hierover. Onder haar verantwoordelijkheid wordt ook het muziekarchief voor de diverse muziekgezelschappen beheerd. De afgelopen jaren heeft de muziekcommissie veel energie gestoken in het archiveren en digitaliseren van de bladmuziek en partituren. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we inmiddels de meeste muziek digitaal verspreiden onder de muzikanten.

Samenstelling Muziekcommissie (06-01-20): Anneke Den Biessen, Edwin van der Zanden. Het muziekarchief wordt beheerd door Hetty van de Wetering als archivaris. Johan Smeulders treedt, als muzikaal leider van Pro Honore et Virtute en dirigent van het Harmonieorkest, op als adviseur.

 

PHEV Functionarissen

 

Instrumentenbeheer: Rianne van Deursen en Ellen van Laarhoven

Beheer en administratie van de (blaas)instrumenten en bijbehorende artikelen en accesoires in bezit van PHEV. De instrumentenbeheerder heeft inzicht in de staat van de PHEV instrumenten en geeft op verzoek van de muzikant, zolang de voorraad van PHEV strekt, het betreffende instrument uit aan de muzikant. Houdt administratie bij van de instrumenten in bruikleen en neemt instrument weer in bij einde van de bruikleen. Is eerste aanspreekpunt voor de muzikant en contactpersoon tussen muzikant, penningmeester en reparateur bij onderhoud en revisie van een instrument. Voorziet het bestuur van advies bij gewenste vervanging, aanschaf of afstoting van instrumenten.

 

 

Uniformenbeheer: Francien van de Weideven

Beheer en administratie van de uniformencollectie en bijbehorende artikelen en accesoires in bezit van PHEV. De uniformenbeheerder ziet erop toe dat de juiste muzikanten na toetreding tot een muziekgezelschap, en eventuele invallers, tijdig over het passende unoform beschikken bij optredens. Is eerste aanspreekpunt voor de muzikant en contactpersoon tussen muzikant, penningmeester en reparateur bij onderhoud, passend maken en eventueel herstel van een uniform. Voorziet het bestuur van advies bij gewenste vervanging of aanschaf van (delen van) uniformen.

 

Coördinator slagwerk: Judith Curfs

Treedt op als contactpersoon tussen de slagwerkgezelschappen en bestuur m.b.t. slagwerkaangelegenheden. 

 

Bijgewerkt t/m 17-08-2020