Commissies en functionarissen

Naast het bestuur zetten vele vrijwilligers zich in voor en binnen de Harmonie. Zie hier een actueel overzicht van de vaste commissies en PHEV-functionarissen. Naast deze vaste commissies zetten we regelmatig tijdelijke commissies in voor de organisatie van een bepaald concert of evenement.

Voor een volledig organisatieschema van PHEV, klik op deze link voor een download: Organisatie PHEV

 

Muziekcommissie Harmonieorkest

De Muziekcommissie heeft als doel dat het Harmonieorkest van Pro Honore et Virtute bij optredens volledig bezet en tijdig over de juiste muziek beschikt. De Muziekcommissie adviseert dirigent over het muziekrepertoire en orkestbezetting en informeert de muzikanten hierover. Onder haar verantwoordelijkheid wordt ook het muziekarchief voor de diverse muziekgezelschappen beheerd. De afgelopen jaren heeft de Muziekcommissie veel energie gestoken in het archiveren en digitaliseren van de bladmuziek en partituren. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we inmiddels de meeste muziek digitaal verspreiden onder de muzikanten.

Samenstelling Muziekcommissie: Tom van 't Hof, Maaike Sanders, Ellen van Laarhoven en Ilse Rooijakkers. Hetty van de Wetering beheert als bibliothecaris het muziekarchief en draagt zorg voor de (digitale) verspreiding van bladmuziek. Marc Dufour, als muzikaal leider van Pro Honore et Virtute en dirigent van het Harmonieorkest, treedt op als adviseur.

De taken en werkwijze van de Muziekcommissie zijn door hen in de volgende documenten vastgelegd:

PHEV Muziekcommissie en de Instructie beheren muziekarchief

 

 

PHEV Functionarissen

 

Instrumentenbeheer (blaasinstrumenten)

Beheer en administratie van de (blaas)instrumenten en bijbehorende artikelen en accesoires in bezit van PHEV. De instrumentenbeheerder heeft inzicht in de staat van de PHEV instrumenten en geeft op verzoek van de muzikant, zolang de voorraad van PHEV strekt, het betreffende instrument uit aan de muzikant. Houdt administratie bij van de instrumenten in bruikleen en neemt instrument weer in bij einde van de bruikleen. Is eerste aanspreekpunt voor de muzikant en contactpersoon tussen muzikant, penningmeester en reparateur bij onderhoud en revisie van een instrument. Voorziet het bestuur van advies bij gewenste vervanging, aanschaf of afstoting van instrumenten.

 

Kledingbeheer

Beheer en administratie van de kledingcollectie, inclusief de uniformen en bijbehorende artikelen en accesoires in bezit van PHEV. De kledingbeheerder ziet erop toe dat de juiste muzikanten na toetreding tot een muziekgezelschap, en eventuele invallers, tijdig over de passende kleding beschikken bij optredens. Is eerste aanspreekpunt voor de muzikant en contactpersoon tussen muzikant, penningmeester en reparateur bij onderhoud, passend maken en eventueel herstellen van kleding. Voorziet het bestuur van advies bij gewenste vervanging of aanschaf van (delen van) kleding.

 

Coördinator Opleidingen

Behartigt alle zaken met betrekking tot de muziekopleiding van onze muzikanten. Onderhoudt waar nodig de contacten tussen onze partner muziekscholen, leerlingen en ouders. coördineert, mede in overleg met de dirigenten, opleiders en betrokken muzikanten concerten en evenementen van de jeugd-orkesten, wervingsactiviteiten en uitvoeringen en acties op de basisscholen in Son en Breugel.

 

Coördinator slagwerk

Treedt op als contactpersoon tussen de slagwerkgezelschappen en bestuur m.b.t. slagwerkaangelegenheden. Coördineert het transport en de inzet van slagwerkers en slagwerkinstrumenten bij vervoer van slagwerk voor concerten buiten het Dommelhuis en is contactpersoon voor derden die het PHEV tijdelijk in bruikleen krijgen. Hij ziet toe op de juiste wijze van opslag en tijdige onderhoud van het slagwerk.

 

Bijgewerkt t/m 29-09-2023