Informatie algemeen

Onder de knop 'ledeninformatie' bieden we informatie aan die specifiek bedoeld is voor de muzikanten en leerlingen van Pro Honore. Uiteraard is de informatie ook bedoeld voor de ouders van de jeugdige muzikanten en onze vrijwiligers. Het betreft hier formeel vastgestelde documenten die gebruikt worden tussen bestuur, muzikanten en andere betrokkenen binnen PHEV. Van elk intern document dat is vastgesteld door het bestuur, staart in het document aangegeven wat de datum van vaststelling en publicatie is.

Voor deze ledenpagina is geen wachtwoord nodig. Iedereen heeft vrij toegang tot deze informatie. Vertrouwelijke en persoonsgerichte informatie publiceren we niet op deze website, maar gaat direct naar de betrokkenen via e-mail.

Heb je wensen of suggesties om deze ledenpagina te verbeteren, laat het ons weten via het bestuurslid Communicatie en PR: communicatie@phev.nl of onze webmaster: webmaster@phev.nl

Informatie bijgewerkt t/m 23-03-2018