Informatie algemeen

Onder de knop 'Informatie algemeen' bieden we informatie aan die specifiek bedoeld is voor de muzikanten en leerlingen van PHEV. Uiteraard is de informatie ook bedoeld voor de ouders van de jeugdige muzikanten en onze vrijwiligers. Het betreft hier formeel vastgestelde documenten die gebruikt worden tussen bestuur, muzikanten en andere betrokkenen binnen PHEV. Van elk intern document dat is vastgesteld door het bestuur, staat in het document aangegeven wat de datum van vaststelling en publicatie is. Daarnaast staan hier ook enkele documenten die handig zijn voor de organisatie van evenementen.

Voor deze ledenpagina is geen wachtwoord nodig. Iedereen heeft vrij toegang tot deze informatie. Vertrouwelijke en persoonsgerichte informatie publiceren we niet op deze website, maar gaat direct naar de betrokkenen via e-mail.

Heb je wensen of suggesties om deze ledenpagina te verbeteren, of mis je informatie, laat het ons dan weten via het bestuurslid Communicatie en PR: communicatie@phev.nl.

 

Informatie bijgewerkt t/m 23-09-2019