Sonore

Seniorenorkest Sonore, opgericht op 1 september 1991, is een van de muziekgezelschappen van Harmonie Pro Honore et Virtute en heeft inmiddels het 25 jarig bestaansjubileum gevierd. Het orkest wordt gevormd door een gezelschap van circa 25 muzikanten met als dirigent de heer Tini van Dommelen. Tini heeft begin 2019 het stokje van Harrie Scheutjens (meer dan 25 jaar dirigent en erelid van Pro Honore sinds december 2016) overgenomen.

De orkestleden komen wekelijks op woensdagochtend bij elkaar om gezellig en serieus muziek te maken. De repetitie, die wordt gehouden in de repetitieruimte van café-restaurant De Zwaan, Markt 9 te Son, begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van muzikanten, waarbij het centraal staat dat een gevarieerd programma van muziekgenres gespeeld kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere polka’s, walsen, marsmuziek en gezellige meezingers.

Naast de wekelijkse repetities verzorgt Sonore met enige regelmaat optredens, zo om en nabij de 20 concerten per jaar. Vaak beginnend met een Nieuwjaarsconcert en afsluitend met een Kerstconcert. In de tussenliggende periode staan op het programma diverse optredens gepland in verzorgingstehuizen in de regio, maar bijvoorbeeld ook o.a. in de muziekkiosk Carat in Helmond, de muziektuin te Beek en Donk en tijdens de Seniorenexpo in Veldhoven.

Het bestuur van het seniorenorkest Sonore Son en Breugel wordt gevormd door de heer Jan van de Wiel als voorzitter, mevrouHenriëtte van Griensven als secretaris en de heer Ton Mak als lid.

Het seniorenorkest en haar leden voelen zich na bijna 30 jaar nog steeds jong, hoewel de gemiddelde leeftijd van de hechte en bevriende club muzikanten inmiddels de 70 jaar ruim gepasseerd is. Om met elkaar gezellig en vooral ook goed muziek te kunnen blijven maken, is verjonging binnen het orkest daarom wenselijk.

Mocht u interesse hebben èn graag met en bij Sonore muziek willen maken, dan kunt u contact zoeken via de secretaris, telefonisch bereikbaar per e-mail: hvangriensven@onsbrabantnet.nl

 

U bent altijd van harte welkom tijdens de optredens van Sonore. Hopelijk tot snel!

 

 

Geslaagd muziekmatinee voor Sonore

Zondag 27 oktober jl. organiseerde Sonore haar jaarlijkse concert in Café restaurant De Zwaan in Son en Breugel voor de club van vrienden om hen te bedanken voor hun financële ondersteuning.

Voor de muzikanten van Sonore de bekroning op een jaar van hard werken aan het repertoire, want 2019 is een turbulent jaar geweest voor ons orkest. Januari begon onstuimig met een wisseling van de dirigent. Gelukkig hebben muzikanten veelal goede contacten in de regio en in no-time was Sonore weer voorzien van een dirigent, te weten Tini van Dommelen, die zijn jarenlange muzikale ervaring wilde benutten om van het ingedutte Sonore weer een gedreven orkest te maken. 

In de loop van 2019 moest het orkest ook afscheid nemen van zes zeer gewaardeerde muzikanten. Allen moesten om gezondheidsredenen een stapje terug doen en het was duidelijk dat deze beslissing met moeite genomen werd. Het mag gezegd worden, na een kleine tien jaar of zelfs ruim twintig jaar lid geweest te zijn, valt dat zwaar. In alle secties was het verlies merkbaar en kwam de vraag: hoe nu verder? Sonore mag zich gelukkig prijzen, inmiddels hebben zich zes nieuwe muzikanten aangemeld en is het orkest weer op sterkte! Was het orkest voorheen overwegend een mannenclub, met de nieuwe aanwinst is het vrouwengehalte flink gestegen.

In de afgelopen maanden heeft Tini met de muzikanten hard gewerkt om, tussen de optredens in verzorgings- en verpleeghuizen door, een mooi programma voor het vriendenconcert te maken en met succes! Samen met mandoline- en accordeonvereniging Echo van het Zuiden is een luchtig en vlot programma ten gehore gebracht. Een veel gehoord compliment was dat Sonore in muzikaliteit en enthousiasme enorm veranderd is en dat is natuurlijk geweldig om te horen. Bestond het repertoire voorheen vooral uit polka’s, walsen en marsen, met het opfrissen van het repertoire is meer plaats gemaakt voor lichte en populaire muziek. Al met al een hele verandering in 2019. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Sonore? Dan nodigen wij u van harte uit om lid van de Vrienden te worden.

 

 

 

Informatie bijgewerkt t/m 27-05-2020