Individuele fysieke muzieklessen weer mogelijk

dinsdag 26 mei

Op 28 april 2020 is door minister Van Engelshoven van OCW gesteld dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Als reactie daarop hebben wij een plan van aanpak met voorgesteld protocol bij de gemeente Son en Breugel ingediend om weer te kunnen starten met de muzieklessen in de vertrouwde fysieke vorm. Vrijdag 15 mei hebben wij hier goedkeuring voor ontvangen.

Dat betekent dat wij vanaf maandag 18 mei weer gestart zijn met de individuele muzieklessen in het Vestzaktheater, en bij docenten thuis, voor leerlingen tot en met 12 jaar. Het protocol wat we hier met z'n alle naleven is verstuurd naar alle leerlingen en docenten en is terug te vinden op https://phev.nl/reglementen-en-formulieren. Inmiddels hebben we ook toestemming om leerlingen vanaf 13 jaar vanaf 1 juni fysieke muzieklessen te laten volgen. 

Nog niet alle docenten verzorgen al per de genoemde dat de lessen fysiek. Voor alle muzieklessen geldt dat leerlingen afspraken maken met hun docent op welke momenten en waar ze les krijgen. Voor details zie het protocol.

We houden de richtlijnen van de diverse instanties in de gaten en zullen het protocol waar nodig aanpassen. En in alle gevallen benadrukken we: gebruik je verstand in het omgaan met elkaar, zoals we dat de afgelopen maanden hebben aangeleerd.