Bestuur

Het bestuur van Harmonie Pro Honore et Virtute (PHEV) bestaat uit de volgende enthousiaste vrijwilligers

Het bestuur heeft ruimte voor maximaal zeven bestuursleden. Op basis daarvan zijn de taken verdeeld.

De bestuursleden besturen op een samenhangend pakket aan taken waarvoor zij PHEV-breed beleid maken en verantwoording afleggen. Om het beleid uit te voeren laat het bestuur zich bijstaan door een aantal functionarissen en zijn een aantal vaste en incidentele commissies en werkgroepen in het leven geroepen. Deze commissies en werkgroepen bepalen hun eigen uitvoeringsbeleid binnen de bestuurlijke kaders en het budget dat zo nodig aan hen is toegekend. Het bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan muzikanten, ouders van jeugdmuzikanten en subsidieverstrekkers.

Functie Thema's

Voorzitter

 Hans Waals

 • Representatie, algeheel beleid en promotie
 • Structuur, besturing en organisatie
 • Interne communicatie tussen onderdelen PHEV en individuele muzikant
 • Contactpersoon coördinator Opleidingen
 • ICT
 • Contactpersoon stichting Vrienden van de Harmonie

Secretaris

 Arjen Monden

 • PHEV- en Muzikantenadministratie
 • Verslaglegging bestuur, jaarverslag en correspondentie externen
 • Documentatie en archivering
 • Contactpersoon Instrumenten- en kledingbeheer

Penningmeester

 Dirk Keijzers

 • Financieel beleid, beheer en uitvoering
 • Subsidies
 • Aankoop instrumenten en materialen
 • Coördinatie Fondsenwerving en sponsoring

Concertmanager 

 Arold Schers

 • Meerjarenprogramma (per muziekgezelschap en PHEV breed)
 • Begeleiding van organiserende commissies per evenement / concert
 • Organisatie van evenementen en concerten

Communicatie en PR

 Vacature (waargenomen door voorzitter)

 • Externe communicatie: Publicaties, promotiemateriaal en -acties, beleid
 • Website en coördinatie Social Media (o.a. Facebook, Instagram)

Informatie bijgewerkt t/m: 21-03-2023