Bestuur

Het bestuur van Harmonie Pro Honore et Virtute (PHEV) bestaat uit de volgende enthousiaste vrijwilligers

Het bestuur heeft ruimte voor maximaal zeven bestuursleden. Op basis daarvan zijn de taken verdeeld.

De bestuursleden besturen op een samenhangend pakket aan taken waarvoor zij PHEV-breed beleid maken en verantwoording afleggen. Om het beleid uit te voeren laat het bestuur zich bijstaan door een aantal functionarissen en zijn een aantal vaste en incidentele commissies en werkgroepen in het leven geroepen. Deze commissies en werkgroepen bepalen hun eigen uitvoeringsbeleid binnen de bestuurlijke kaders en het budget dat zo nodig aan hen is toegekend. Het bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan muzikanten, ouders van jeugdmuzikanten, sponsoren en subsidieverstrekkers.

Functie Thema's

Voorzitter

 Henk Vogels

 • Representatie, algeheel beleid en promotie

Secretaris

 Anouk Zenden

 • Muzikentenadministratie
 • Verslaglegging bestuur, jaarverslag en correspondentie externen, Sonore, Vrienden van PHEV
 • Periodieke PHEV Nieuwsbrief

Penningmeester

 Lex van den Heuvel

 • Financieel beleid, beheer en uitvoering, muzikantenbijdragen, subsidies, aankoop instrumenten

Opleidingen en contactpersoon Harmonieorkest 

 Freddie Louwers

 • Muziekopleiding, doorstroming en examens
 • Opleidingsharmonie en Samenspeelorkest
 • Opleidingen percussie en slagwerk
 • Examens en solistenconcours
 • Werving en introductie van nieuwe muzikanten
 • Contactpersoon vanuit bestuur van/naar Harmonieorkest (HO)

Communicatie, PR en fondsenwerving, ICT

 Hans Waals

 • Externe communicatie: Publicaties, promotiemateriaal en -acties, beleid
 • Interne communicatie: tussen onderdelen PHEV en individuele leden
 • Website PHEV en coördinatie Social Media (Facebook, Instagram)
 • Structuur besturing PHEV
 • Coördinatie en uitvoering fondsenwerving en sponsoren
 • Coördinator ICT

Informatie bijgewerkt t/m: 23-09-2019