Vrienden

De Vrienden van de Harmonie, ook U maakt het mogelijk

 

De stichting Vrienden van de Harmonie is een groeiende groep van momenteel bijna 225 mensen die Harmonie Pro Honore et Virtute een bijzonder warm hart toedraagt. De stichting waarborgt mede door haar jaarlijkse financiële bijdrage de continuiteit van onze Harmonie. De donaties van de Vrienden zet de Harmonie met name in voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten en is daarmee vooral gericht op de opleiding van beginnende muzikanten. Ook stellen de Vrienden de Harmonie in het verlengde daarvan in staat om nieuwe initiatieven op het gebied van jeugd- en talentontwikkeling en werving van nieuwe muzikanten te ontplooien.

Uw jaarlijkse bijdrage als Vriend is minimaal 45 euro, maar het staat Vrienden natuurlijk vrij om zelf meer te geven. Naast uw steun aan de Harmonie, staat daar ook wat tegenover. Zo krijgt U als Vriend jaarlijks een uitnodiging voor het jaarlijkse gezellige Grand Merci concert. Het onder de Vrienden inmiddels zeer bekende Grand Merci is een besloten concert van de Harmonie, alleen toegankelijk voor de Vrienden, waarbij Pro Honore u dankt en trakteert op een fantastisch concert in een mooie ambiance. Ook houdt het bestuur van de Vrienden U periodiek op de hoogte van nieuws over de Harmonie en de op handen zijnde grote concerten en evenementen.

De Stichting Vrienden van de Harmonie zet zich voor de Harmonie in onder voorzitterschap van Jan van Hapert, secretaris Rinus Verhagen en de bestuursleden Ans Bergen, Peter Vissenberg en Henk vogels

Heeft U interesse om ook Vriend te worden en de Harmonie te ondersteunen, dan kunt U contact opnemen met de secretaris. De (leerling)muzikanten, vrijwilligers, bestuur, maar ook de bewoners van Son en Breugel die telkens weer genieten van de optrdens van de Harmonie, zullen uw financiële bijdrage zeer waarderen. U bent van harte welkom om ook Vriend te worden.

 

Contactadres secretaris Stichting Vrienden van de Harmonie:

Molenstraat  9

5691 AH Son

Telefoon 0499 - 476759, of mobiel 06 - 2895 2381

Bankrekening van de Stichting Vrienden van Pro Honore et Virtute is NL94 RABO 0109 1111 41 ten name van Stichting Vrienden van PHEV.

 

Sponsoring

 

Heeft u een eigen onderneming en wilt U de Harmonie Pro Honore et Virtute nog meer ondersteunen, denken we graag samen met U na over de mogelijkheden van sponsoring. Dit kan zowel als structurele, meerjarige sponsoring, als het sponsoren van een specifiek concert of evenement.

Neemt u gerust contact op met Hans Waals als bestuurslid fondsenwerving via communicatie@phev.nl.

 

Informatie bijgewerkt t/m 01-01-2021