Algemeen

Onder de knop 'ledeninformatie' wordt informatie aangeboden die specifiek bedoeld is voor de muzikanten en leerlingen van PHEV. Uiteraard is de informatie ook bedoeld voor de ouders van de jeugdige muzikanten. Het betreft hier formeel vastgestelde documenten die gebruikt worden tussen bestuur, muzikanten en andere betrokkenen binnen PHEV. Van elk intern document dat is vastgesteld door het bestuur is in het document aangegeven wat de datum van vaststelling en publicatie is.

Voor deze ledenpagina is geen wachtwoord nodig. Iedereen heeft vrij toegang tot deze informatie. Vertrouwelijke en persoonsgerichte informatie wordt niet via deze website gepubliceerd, maar gaat direct naar de betrokkenen via e-mail.

Heb je wensen of suggesties om deze ledenpagina te verbeteren, laat het ons weten via de webmaster: webmaster@phev.nl of het bestuurslid Communicatie en PR: communicatie@phev.nl