Kristel Pols - Engel

De eerste Maestro die we aan u gaan voorstellen is Kristel Pols - Engel. Kristel is 32 jaar oud, woonachtig in Breugel en getrouwd met John. Samen zijn ze pleegouders van een zoon en dochter. In Son en Breugel is Kristel vooral bekend als kapster bij kapsalon La Jeunesse en als deelnemer aan de jaarlijkse zittingsavonden. Daar brengt ze elk jaar weer vele mensen aan het lachen als een van de weinige vrouwelijke tonpraters van ons dorp. Die podiumervaring zal haar zeker van pas komen bij het Maestroconcert. Kristel heeft als 10-jarige éénjaar klarinetles gehad bij de harmonie. “Naast het zingen onder de douche is die klarinetles mijn enige muzikale achtergrond”, zegt ze zelf. “Ik vind het doodeng, maar ik heb er ontzettend veel zin in”.