Commissies

Naast het bestuur zetten vele vrijwilligers zich in voor en binnen de Harmonie. Zie hier een actueel overzicht van de vaste commissies.

Naast deze vaste commissies worden er regelmatig tijdelijke commisies ingesteld voor de organisatie van een bepaald concert of evenement

 

Muziekcommissie Harmonieorkest

De muziekcommissie heeft als doel dat het Harmonieorkest van Pro Honore et Virtute bij optredens volledig bezet en tijdig over de juiste muziek beschikt. De muziekcommissie adviseert dirigent en het bestuur over het muziekrepertoire en orkestbezetting en informeert de muzikanten hierover. Onder haar verantwoordelijkheid wordt ook het muziekarchief voor de diverse muziekgezelschappen beheerd. De afgelopen jaren heeft de muziekcommissie veel energie gestoken in het archiveren en digitaliseren van de bladmuziek en partituren. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we inmiddels de meeste muziek digitaal verspreiden onder de muzikanten.

Samenstelling Muziekcommissie (06-01-20): Anneke Den Biessen, Edwin van der Zanden. Het muziekarchief wordt beheerd door Hetty van de Wetering als archivaris. Johan Smeulders treedt, als muzikaal leider van Pro Honore et Virtute en dirigent van het Harmonieorkest, op als adviseur.

 

Bijgewerkt t/m 06-01-2020