Opleidingsharmonie

De opleidingsharmonie is een leuke club enthousiaste, voornamelijk jonge, muzikanten, die allemaal deel uitmaken van de muziekopleiding van PHEV. De opleidingsharmonie geldt as het voorportaal voor de harmonie. Het doel is dat om de leerlingen klaar te stomen voor de stap naar het harmonieorkest. Alle leerlingen die in het bezit zijn van het A-diploma mogen mee gaan spelen in de opleidingsharmonie. Onder de bezielende leiding van dirigent Mari van Gils wordt er wekelijks zeer enthousiast gewerkt om het gevarieerde repertoire onder de knie te krijgen.

Het opleidingsorkest treedt zelfstandig naar buiten en geeft regelmatig concerten in de regio. Naast het maken van muziek worden er ook andere activiteiten georganiseerd om de onderlinge band te versterken. Hierbij worden de leden van de opleidingsharmonie zoveel mogelijk betrokken, evenals bij de keuze van de te spelen stukken. Op het repertoire staan zowel klassieke harmoniewerken maar ook veelal lichte stukken in het genre popmuziek en filmmuziek bijvoorbeeld.

Het orkest repeteert op donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het Vestzaktheater te Son. De repetities zijn vrij toegankelijk.