Commissies

Naast het bestuur zetten vele vrijwilligers zich in voor en binnen de Harmonie. Zie hier een actueel overzicht van de diverse vaste en tijdelijke commissies.

 

Muziekcommissie

De muziekcommissie heeft als doel dat het Harmonieorkest van Pro honore et Virtute bij optredens volledig bezet en tijdig over de juiste muziek beschikt. De muziekcommissie adviseert dirigent en het bestuur over het muziekrepertoire en orkestbezetting en informeert de muzikanten hierover. Onder haar verantwoordelijkheid wordt ook de muziekkast voor de diverse muziekgezelschappen beheerd. Het afgelopen jaar heeft de muziekcommissie veel energie gestoken in het archiveren en digitaliseren van de bladmzuiek en partituren. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat inmiddels de meeste muziek digitaal verspreid wordt onder de muzikanten.

Daarnaast organiseert de Muziekcommissie in overleg met de functionaris van het Harmonieorkest jaarlijks terugkerende optredens en serenades van het Harmonieorkest (zoals het Klapstoelenorkest, het Dorpsconcert, Grand Merci, Koningsdag, Dodenherdenking).

 

Samenstelling (23-03-18): Anneke Den Biessen, Marijn Rombouts, Judith Curfs, Anneclair Baas, Ties van Gorp. Johan Smeulders treedt, als muzikaal leider van Pro Honore en dirigent van het Harmonieorkest, op als adviseur.

 

Commissie Koningsconcert

Deze tijdelijke commissie organiseert in samenwerking met het Oranjecomite Son en Breugel het Koningsconcert 2018 op Koningsnacht 26 april.

Samenstelling (23-03-18): Maaike Sanders, Wilco Vogels, Arold Schers, Dorry van Hout, Henny Sanders. Contactpersoon namens het bestuur is Henk Vogels

 

Commissie Theatershow

Deze tijdelijke commissie organiseert in de 2e helft van 2018 de Theatershow van het Harmonieorkest.

Samenstelling (23-03-18): Marjorie de Pee, Judith Bauwens, Bob van Steen, Maaike Filmer, Arold Schers, Ellen van Laarhoven, Dorry van Hout. Contactpersoon namens het bestuur is Hans Waals.