Bestuur

Het bestuur van Pro Honore et Virtute (PHEV) bestaat uit de volgende enthousiaste vrijwilligers:

Het bestuur heeft ruimte voor maximaal zeven bestuursleden. Op basis daarvan zijn de taken verdeeld. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De bestuursleden besturen op een samenhangend pakket aan taken waarvoor zij beleid maken en verantwoording afleggen. Meer over het beleid is te lezen in het beleidsplan. Om het beleid uit te voeren zijn een aantal vast en incidentele commissies in het leven geroepen. De commissies bepalen hun eigen uitvoeringsbeleid binnen de bestuurlijke kaders en het budget dat aan hen is toegekend. Het bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan muzikanten, sponsoren en subsidieverstrekkers in de jaarvergadering. Commissies en bestuur vormen samen het kloppend hart van de stichting.

  Functie Thema's
1

Voorzitter Henk Vogels

voorzitter@phev.nl

 • Representatie, algeheel beleid en promotie
2

Secretaris Anouk Zenden

secretaris@phev.nl

 • Verslaglegging bestuur, jaarverslag en communicatie externen, Sonore, Vrienden van PHEV
3

Penningmeester vacature 

penningmeester@phev.nl

 • Financiën, contributies, subsidies en sponsoring, aankoop instrumenten (instrumentenbeheer: Ellen Mulder)
5

Opleidingen Freddie Louwers

opleidingen@phev.nl

 • Muziekopleiding, doorstroming en examens
 • Opleidingsharmonie en samenspeelorkest
 • Opleidingen percussie en slagwerk
 • Examens en solistenconcours
 • Werving en introductie
6

Slagwerk/ICT Ineke Postema 

slagwerk@phev.nl

 • Slagwerk en instrumentenvervoer
 • Ledenadministratie
 • ICT
 • Slagwerk (instrumentenbeheer: Stephan Sanders)
7

Communicatie, PR en fondsenwerving Hans Waals

communicatie@phev.nl

 • Externe communicatie: Publicaties, promotiemateriaal en -acties, beleid
 • Interne communicatie: tussen onderdelen PHEV en individuele leden
 • Website PHEV en coordinatie Social Media (Facebook, Instagram)
 • Afstemming (meer)jarenplanning
 • Structuur besturing PHEV
 • Coördinatie en uitvoering fondsenwerving en sponsoren

Laatste update: 06-05-2017